Balans Bygg ska genom öppenhet, yrkesskicklighet och noggrannhet erbjuda byggtjänster till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, i Stockholms län och Mälardalen som prioriterar långsiktiga affärsrelationer och kvalitét i leverans och produkt.